Tájékoztató az óvodákban, általános iskolákban veszélyhelyzet idején biztosított gyermekfelügyeletről

József Úti Óvoda

Kedves Szülők!

Ahogyan arról már értesültek „Az emberi erőforrások minisztere a 17/2021. (III.5.) EMMI határozata a köznevelési intézmények működését érintő egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről” jogszabály 2. pontjában foglaltak alapján az óvodákban 2021. március 8-tól 2021. április 7-ig rendkívüli szünet került elrendelésre. Ugyanebben a jogszabályban az is meghatározásra került, hogy a rendkívüli szünet időszakában a kontaktusszám minél jelentősebb csökkentése érdekében a gyermekfelügyelet nem kerül megszervezésre. A rendkívüli szünet időszakában a gyermekek étkeztetését a szülő kérésére elvitel formájában biztosítani kell.

Az előző sorokban röviden kivonatolt jogszabályt 2021. március 06-án Orbán Viktor miniszterelnök „A Kormány 111/2021. (III.6.) Kormányrendelete a védelmi intézkedések ideiglenes szigorítása idején a gyermekfelügyeletről” című rendeletben a következők szerint módosította:

- Az óvodában a 2021. március 8-tól 2021. április 7-ig tartó rendkívüli szünet időtartama alatt a szülő, a törvényes képviselő kérelmére az intézményvezető gondoskodik a gyermek napközbeni felügyeletének megszervezéséről.

- „A kormány - tudva, hogy a szülők számára a koronavírus-világjárvány harmadik hulláma elleni védekezés érdekében elrendelt óvodai szünet… többlet erőfeszítést, újabb megoldandó feladatokat jelent, ugyanakkor tekintettel arra, hogy a járvány az oktatási intézményekben is terjed – felkéri a szülőket, hogy … gyermekfelügyeletet csak a legszükségesebb esetben – különösen munkavégzés, védekezésben való részvétel – vegyék igénybe…”

A gyermekek felügyeleti elhelyezése a hétfői (2021. március 08.) napon saját óvodájukban történik. Az ezt követő napokra vonatkozóan pontos információval jelenleg nem tudok szolgálni.

A Fentiek alapján tisztelettel kérem Önöket, hogy a gyermekfelügyeleti igényüket levelem olvasását követően 2021. március 07-én 09 óráig a jozsefovoda@gmail.com e-mail címen jelezzék. Levelükben kérem, hogy pontosan írják meg gyermekük és a tagóvoda nevét.

Támogató együttműködésüket köszönöm!

Önöknek és Kedves Családtagjaiknak dolgozóink és magam nevében nagyon jó egészséget kívánok! Vigyázzunk egymásra!

Miskolc,2021. március 06.

Tisztelettel!

Ignácz Zoltánné intézményvezető

Határozat

2021. március 6., szombat 21:31

Miskolci József Úti Óvoda