Tájékoztató a rendkívüli szünet idejére kijelölt bölcsödékről, óvodákról

Dózsa György Úti Tagóvoda

TÁJÉKOZTATÓ

A RENDKÍVÜLI SZÜNET IDEJÉRE KIJELÖLT

ÜGYELETES BÖLCSŐDÉKRŐL, ÓVODÁKRÓL

A Kormány által kihirdetett veszélyhelyzetre, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a város lakossága egészségének és életének megóvása érdekében Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere 901.8206/2020. számú határozatával

a Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő bölcsődei és óvodai ellátást biztosító intézmények esetében

  1. március 16. napjától visszavonásig

rendkívüli szünetet rendelt el.

  1. március 16 - 20. között valamennyi önkormányzati fenntartású óvoda és bölcsőde ügyeleti rendben fogadta azon gyermekeket, akiknek otthoni felügyeletét a szülő nem tudta megoldani. Ezalatt az idő alatt az óvodák felmérték, hogy hányan tartanak igényt a gyermekek óvodai, bölcsődei napközbeni kiscsoportos felügyeletére vagy az étel elvitelével történő közétkeztetésre.
  2. március 23 - tól már csak az önkormányzat által kijelölt, ügyeletet adó intézmény fogadja azokat a gyermekeket, akiknek otthoni elhelyezését a szülő nem tudja megoldani és ezen igényét a saját bölcsődéje, óvodája, vagy a kijelölt ügyeletes intézmény részére jelzi.

Az önkormányzati fenntartású ügyeletes nevelési intézményekről 2020. március 19-én döntést hozott az önkormányzat.

A döntés meghozatala során figyelembe vette, hogy mely intézményekben volt a legmagasabb a gyermekfelügyeletet igénylők száma, illetve az étel elvitelével történő közétkeztetés iránti igény. Mérlegelési szempont volt az is, hogy több városrészben kerüljenek kijelölésre intézmények, annak érdekében, hogy a szülők számára minél kisebb nehézséget jelentsen az intézmény megközelítése.

A gyermekek napközbeni felügyeletére és a közétkeztetés igénybevételére kijelölt önkormányzati fenntartású ügyeletes intézmények az alábbiak:

Bölcsődék:

- Dobó Katica Bölcsőde 3530 Miskolc, Hadirokkantak u. 26.

( Elérhetőség: dobo.katica@meszegyi.hu Tel: 46/326-894; 70 708 2767)

- Diósgyőri Bölcsőde 3535Miskolc, Kuruc u. 65/A.

( Elérhetőség: diosgyori@meszegyi.hu; Tel: 46/370-271; 20 661 7009)

Óvodák:

- Miskolci Százszorszép Óvoda Bársony János úti Tagóvodája

3531 Miskolc, Bársony J. u. 37.

(Elérhetőség: ovodabarsony@gmail.com; Tel: 509-856, 70/944 0091 vagy

szazszorszep.miskolc@gmail.com; Tel.: 412-965, 30/638 2779)

(Ügyeleti körzet: Belváros - Vologda városrész -Jókai lakótelep -Selyemrét -Szentpéteri kapu - Martin-kertváros)

- Miskolci Diósgyőri Óvoda Lorántffy Zsuzsanna Tagóvodája

3533 Miskolc, Lorántffy Zs. u. 28.

(Elérhetőség: lorantffyovi@gmail.com; Tel: 370-327, 30/661 6770)

(Ügyeleti körzet: Diósgyőr - Pereces – Bulgárföld - Győri kapu)

- Miskolci Avastetői Óvoda Leszih Andor úti Tagóvodája

3524 Miskolc, Leszih A. u. 6.

(Elérhetőség: leszihovi@gmail.com; Tel: 304-919, 30/490 1551)

(Ügyeleti körzet: Avas városrész - Tapolca - Görömböly – Középszer - Petneházy városrész)

Azok a szülők, akik napközbeni felügyeletet nem kérnek, csak az étel elvitelével történő közétkeztetésre tartanak igényt, 2020. március 23-tól kizárólag csak a kijelölt ügyeletes intézményekben vehetik azt igénybe, feltéve, hogy ezen szándékukat a saját bölcsődéjükben, óvodájukban előre jelezték, illetve ezt követően az ügyeletes intézménynél előző nap 9:30 óráig jelzik a fent megadott telefonszámon vagy e-mailben.

Miskolc, 2020. március 19.

\ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

2020. március 19., csütörtök 18:05

Miskolci József Úti Óvoda